مقاله انکشاف ابدیت؛ ضد تاریخی گرایی اساطیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی) از صفحه ۸۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: انکشاف ابدیت؛ ضد تاریخی گرایی اساطیری
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاستگاه
مقاله وحدت
مقاله نمونه مثالی (Archetype)
مقاله ابدیت باوری
مقاله تاریخ گرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: دانیالی عارف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسطوره، نه صورت ابتدایی و خام بینش بشری، بلکه منطق غالب بشر جاویدان و مقدس است؛ منطق «خاستگاه» و «تکراری» که در ساختار دقیق و یکپارچه اش، هر امر جزیی را به مرتبه «دال ابدیت» بر می کشد. ضرورت و قطعیت این منطق، تنها در قیاس با پارادایم تاریخی فهم می شود.
«خاستگاه باوری» اساطیری در پی آنست که کثرات و تفاوتها را در یک اصل و سرچشمه گردآورده و بدین ترتیب آنها را به هویت های جاودانه و نمونه های مثالی بدل سازد؛ هویاتی که همان طبایع یا راز بی زمان اشیا هستند. هر رویداد همان نادره نخستین است. همین رجعت و بازگشت به منشایی واحد، در سرشت خود، اشتیاق به «وحدت» و «کل» را مستور ساخته است. برهم نهاد این «خاستگاه باوری» و «وحدت گرایی»، دست یابی به نگرش «ضد تاریخی» در چشم انداز اسطوره ای است؛ در چنین جهانی، انکشاف ابدیت با «انکار تاریخ» پیوند می خورد.