سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین خیرخواه – دانشجویکارشناسی ارشد
مجید سبزپوشانی – استادیار دانشگاه کاشان

چکیده:

شبیه سازی دو بعدی انکسار تراک در مخلوط گازی با ساختار سلولی کاملا نامنظم انجام شده است مدلسازی براساس معادلات واکنشی اویلر و با مدل سینتیکی یک مرحله ای می باشد ساختار جبهه تراک درهنگام عبور از محل تغییر سطح مقطع بررسی شده است نتایج برای دو نسبت سطح مقطع مختلف انجام شده و رژیمهای مافوق بحرانی و مادون بحرانی برای مخلوط گازی حاضر مشاهده شدها ست نتایج نشان دادند که مکانیزم اصلی درتضیف تراک اثرات امواج انبساطی درمحلتغییر سطح مقطع روی انتشار تراک می باشد علت تضعیف تراک کاهش قدرت موج ضربه ای پیشرو و به تبع آن کاهش نرخ واکنش است درانتشار موفقیت آمیز تراک بعد از تضعیف اولیه درمحل تغییر سطح مقطع نقاط سه گانه و انعکاس آنها توسطدیوار کانال نقش مهمی در آغازش دوباره تراک دارند برخورد دو نقطه سه گانه با یکدیگر و ایجاد یک نقطه سه گانه قویتر نقاط داغ آغازش دوباره تراک را تسریع می کند.