سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه کارگری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادی، گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلو
محمد بومری – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ،ایران
ساسان باقری – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده:

کانسار منگنز سردشت در ۱۰۵ کیلومتری جنوب شرق زاهدان و از نظر زمین شناسی در زون فلیش شرق ایران واقع شده است. در این منطقه کانسنگ منگنز روی یک لایه سیلیسی از جنس ژاسپروئید واقع شده و در متداد لایه های شیل گسترش دارد. کانسنگ منگنز از نظر کانی شناسی متنوع و عمدتاً شامل مقادیر متغیری از سیلیکاتها، اکسیدها و هیدرواکسیدهای م نگنز است. کانی های باطله عمدتاً شامل کوارتز، کانی های کربناته و رسی و باریت است. هدف این مقاله شناخت و تعیین ویژگی های کانی های منگنز دار در این منطقه با استفاده از مطالعات میکروسکوپی و نتایج تجزیه حاصل از دیفراکتومتری اشعه ایکس (XRD) و نتایج ریزکاوالکترونی (EPMA) است. تشکیل این کانسار منگنز در ارتباط با فعالیت های آتشفشانی- رسوبی است.