مقاله انواع مسمومیت های غیرعمدی در بیماران مسموم امدادرسانی شده توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۷۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: انواع مسمومیت های غیرعمدی در بیماران مسموم امدادرسانی شده توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گیلان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات فوریت های پزشکی
مقاله مسمومیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل تولمی لاله
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی ضیابری سیده معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در عصر حاضر با توجه به افزایش، تعداد و تنوع مواد شیمیایی وارد شده به چرخه زندگی بشر مسمومیت یکی از مشکلات مهم اجتماعی محسوب می شود و با توجه به گسترش روزافزون انواع سموم و داروهای کشنده این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند. تعیین انواع مسمومیت ها می تواند الگوی مناسبی برای آموزش همگانی در اختیار مراجع مربوطه قرار دهد.
هدف: تعیین فراوانی انواع مسمومیت های غیرعمدی در بیماران امدادرسانی شده توسط اورژانس ۱۱۵ در استان گیلان در سال ۱۳۸۹٫
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که با بررسی ۱۳۱۰ مورد مسمومیت غیرعمدی که توسط اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ استان در سال ۱۳۸۹ امدادرسانی شده اند صورت گرفته و در آن سن، جنس و نوع مسمومیت بیماران بررسی شده و داده های تحقیق در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است.
نتایج: ۷۳٫۷ درصد مسمومیت غیرعمدی در مردان و ۲۵٫۴ آن در زنان رخ داده است و ۰٫۹ درصد نیز هویت نامعلوم داشته اند. هم چنین فاصله سنی ۴۰ – ۲۰ سال با ۵۶٫۱ درصد بیشترین میزان مسمومیت را داشت و بیشترین نوع مسمومیت غیرعمدی نیز به ترتیب با مواد مخدر (%۳۷٫۹) و دارو (%۲۶٫۷) بود.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه بیشترین گروه سنی افراد مسموم شده را جوانان تشکیل می دادند و همچنین بیشترین نوع مسمومیت هم با مواد مخدر و مصرف نامناسب داروها بود، لازم است در مورد عوارض خطرناک مواد مخدر و نحوه نگهداری و استفاده صحیح از داروها در منزل آموزش مناسبی به خانواده ها مخصوصا جوانان ارائه شود.