سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی شجایی شمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری
محمدرضا پورمجیدیان – دانشیارگروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

بهره برداری از فراورده های جنگلی مستلزم کار طاقت فرسا و زحمات مداوم و مستمر چند ماهه در طول سال می باشد بدون شک احیا توسعه و بهره برداری اصولی ازمنابع طبیعی امری لازم و ضروری است بهره برداری از محصولاتغیر چوبی جنگل ها و مراتع در کشور ما از گذشته های دور تا سالهای اخیر بصورت سنتی بوده و کشور ما با داشتن ویژگیهای خاص اکولوژیکی وامکانات بالقوه طبیعی و قدمت چند هزارساله و تجربه های کلان و ارزنده مردم دراین بخش درصورت بهره گیری صحیح از امکانات خود و با تکیه بر مشارکت مردم در برنامه ریزی ها و استفاده از تفکر و درک و فهم آنها واستفاده از دانش نوین درجهت بهره برداری صحیح از منابع طبیعی می تواند با اعمال روشهای مطلوب و منطقی با نیازها و توان مردم در تولید محصولات موردنیاز خویش به خود اتکایی برسد محصولات چوبی از جمله آنغوزه باریجه کتیرا سقز از ارزنده ترین فراورده های جنگل های ایران محسوب می شود جنگلهای غرب ایران بارزترین تولیدشان محصولات غیرچوبی است این جنگلها سالها ی متمادی است که وسیله ارتزاق ساکنین بوده و ارتباط تنگاتنگی بین آن و مردم جنگل نشین این مناطق در داخل و حاشیه آن برقرار است.