سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریده حسام – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
امین اله حسام –

چکیده:

بهدلیل فراریت اغلب ترکیبات فرار اطمینان از وجود مقادیر مشخص شده هر ترکیب فرار در محصول نهایی زمانی که بدست مشتری می رسد مشکل است و می تواند باعث ایجاد تفاوت های ناخواسته ای درمزه و آرومای محصولات درهنگام مصرف توسط مشتری شود برای حذف و کاهش مشکلات مرتبط با افت ترکیبات فرا ردر مواد غذایی تلاشهای مختلفی برای کپسوله کردن این ترکیبات درماتریکس هایی که فراریت این ترکیبات را کاهش دهد انجام گرفته و منجر به ایجاد روشهای مختلف کپسوله کردن گردیدها ست کپسوله کردن طعم یک واژه معمول برای فرایندهای مختلف بکارگرفته شده به منظورانتقال طعمهایمایع به یک فرم کاربردی استاندارد می باشد.