سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آیناز علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
لیدا رحیمی عراقی –
سپیده حسین زادامیرخیزی –

چکیده:

میکروکپسوله کردنیک تکنولوژی مهم صنعتی برای کپسوله کردن مایعات جامدات و گازها در کپسولهای بسیار کوچک می باشد این کپسولها م یتوانند محتویات خود را باسرعتی کنترل شده و یا درشرایط خاص تعریف شده آزاد نمایند روشهای کاربردی به دو گروه فیزیکی و شیمیایی تقسیم می شوند که فیزیکی به دو شاخه فیزیکوشیمیایی و فیزیکومکانیکال تقسیم می شود روشهای مختلف میکروکپسوله کردن خشک کردن پاششی ذوب جامدات کو – کریستالیزاسیون ، کو – اکستروژن ، پوشش دهی سوسپانسیون ، سرکردن و خنک کردن پاششی اکستروژن سانتریفیوژی دیسک چرخان انتشار کلوئیدی درژلاتین استفادها ز سیالهای فوق بحرانی و کمپلکس سازی می باشند. میکروکپسوله کردن درصنایع غذایی درزمینه مواد طعم دهنده غنی سازی و … استفاده می شود با توجه به بررسی های انجام شده روشهای خشک کردن پاششی کمپلکس سازی وذوب جامدات ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده و کاربردی تر می با شند.