سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام امینی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
حشمت اسدی آبگرمکانی – پتروشیمی شهید تندگویان اداره مهندسی فرآیند

چکیده:

بررسی عوامل تشخیص نقاط حادثه خیز و خطرآفرین درسازمان ها به منظور پیشگیری از بروز حوادث از اهمیت ویژه ای برخوردار است ریسک در پروژه رویدادها یا وضعیتهای ممکن الوقوع نامعلومی هستند که در صورت وقوع بصورت پیامدهایمنفی یا مثبت براهداف پروژه موثر است هریک ازاین رویدادها یا وضعیتها دارای علل مشخص و نتایج و پیامدهای قابل تشخیص هستند پیامدهای این رویدادها مستقیما درزمان هزینه و کیفیت پروژه موثر می باشد بنابراین شناسایی ریسک و تعیین میزان پیامدهایمثبت و منفی آن بر اهداف پروژه از اهمیت خاصی برخوردار است سازمان ها معمولا نیاز به سیستمی دارند که علاوه بر ارزیابی فعالیت ها و فرایندشان بتواند در خصوص وضعیت ریسک تعیین معیارهای ریسک قابل تحمل و مشخص نمودن دقیق ریسک دقیق فرایندهایشان و … آنان را راهنمایی نماید که بستهبه پیچیدگی فعالیت هر صنعت نوع سیستمی که بتواند آنان را به هدف مذکور برساند متفاوت است. لذا سازمان ها باید بتوانند از انواع روشهای ارزیابی ریسک یک یا تلفیقی از چند مورد را انتخاب نمایند در این مقاله به معرفی برخی از انواع روشهای ارزیابی ریسک با تمرکز برروش ارزیابی عمومی ریسک FMEA تجزیه و تحلیل حالات خطا پرداخته ایم.