سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

سید علی مرتضوی مهرآبادی – کارشناس ارشد شهرسازی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء فارس
سحر محرابی – پزشک عمومی ، مرکز بهداشت شهرستان لار
فاطمه دهقانی – کارشناس ارشد عمران محیط زیست ، بیمارستان نمازی شیراز
مژگان مرتضوی مهر آبادی – کارشناس شنوایی شناسی ، مسئول امور ناشنوایان بهزیستی استان فارس

چکیده:

آلودگی صوتی از جمله پیامدهای زیانبار صنعتی شدن جوامع است که سلامت روانی و آرامش روحی ساکنان شهرهای بزرگ را به هم زده و به نوعی ریشه بسیاری از تنش های اجتماعی است در واقع آلودگی صوتی صدای ناخوسته یا صدایی با مدت زمان ، شدت یا کیفیتی است که سبب آسیب جسمی یا روانی به انسان می شود . این مقاله بر آن است با روشن کردن تعریف دقیق مفهوم آلودگی صوتی و اشکال مختلف بروز آن ، با بیان مختصر آسیب های جسمی – روانی ناشی از آن به ضرورت جلوگیری و یا کاهش آلودگی صوتی در محیط شهری رسیده و در ادامه با پیشنهاد یک حوزه بندی جامع چهار گانه سطوح مداخله در برنامه ریزی مقابله با آلودگی صوتی در محیط شهری رسیده و در ادامه با پیشنهاد یک حوزه بندی جامع چهارگانه سطوح مداخله در برنامه ریزی مقابله با آلودگی صوتی در محیط شهری ( برای اولین بار در ایران ) شامل « تمهیدات شهر سازانه – معمارانه » ، « تمهیدات مربوط به کاربری های خاص و آلاینده » ، « تمهیدات مربوط به منابع آلاینده موقت » و «تمهیدات مربوط به وسایل نقلیه ، مسیرهای حمل و نقل و قوانین و فرهنگ ترافیک» ، با توجه همزمان به رویکردهای «پیشگیرانه » و رویکردهای « کاهنده» و راهکارهایی از قبیل «بازنگری یا تعیین ضوایط و مقرارت» ، « روشهای کنترلی و نظارتی» و «روشهای تشویقی» و « فرهنگسازی و روشهای آموزشی » و رد نهایت « روشهای طراحانه و راهکارهای فنی » با پیشنهاد سیاست های علمی و اجرایی در این راستا گام بردارد. لازم به ذکر است که روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و در طول پژوهش از منابع و اسناد کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شده است.