سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرمینه عزیزی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آویده عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه افزایش جمعیت و به موازات آن پیشرفت شهر نشینی و زندگی اجتماعی، رشد اقتصادی و افزایش استانداردهای زندگی، باعث افزایش تولید پسماندهای مختلف شده که آلودگی روز افزون محیط زیست را به همراه داشته است. نگهداری و حفاظت محیط زیست یکی از وظایف اصلی حال و آینده است که اگر نتوان در این راستا مدیریت درستی برای دفع پسماند به کار گرفت، محیط زیست را به عنوان پدیده ای محدود و نه فقط برای نسل امروز بلکه برای ادامه حیات آیندگان از دست خواهیم داد. یکی از روش های دفع پسماند، سوزاندن آنها توسط زباله سوز می باشد. استفاده از زباله سوز بدین معنا نیست که این روش عیب و نقصی نخواهد داشت. بلکه استفاده نادرست از زباله سوزها می تواند خطرات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در نتیجه در یک سیاست یکپارچه مدیریت پسماند درست، استفاده از کلیه روش های دفع با توجه به سیاستهای هر منطقه، مسائل اقتصادی، اجتماعی و ملاحظات زیست محیطی انتظار می رود. آلودگی هوا به عنوان یکی از مشکلات و پیامدهای منفی انواع زباله سوز محسوب می گردد. آلاینده های منتشره از دودکش زباله سوزها شامل ذرات، انواع آلاینده های گازی، اکسید های گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، گازهای اسیدی و مواد سمی است که شامل فلزات سنگین و ترکیبات آلی مخصوصا دی اکسین و فوران می باشند، که عدم کنترل در حد مجاز آنها مشکلات عدیده ای به همراه دارد. در این تحقیق سعی شده است علاوه بر بررسی علل تشکیل و منابع آلاینده های موجود در زباله سوزها، مروری بر انواع تجهیزات کنترل آلودگی هوا شده و رایج ترین روشهای آن بیان گردد. همچنین در ادامه انواع استانداردهای آلاینده های خروجی زباله سوز با یکدیگر مقایسه شده است.