مقاله انوار عشق یا بانت سعاد؟ بررسی دو قصیده بانت سعاد و الدر الانواریه در گستره ادبیات سنجشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش دینی از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: انوار عشق یا بانت سعاد؟ بررسی دو قصیده بانت سعاد و الدر الانواریه در گستره ادبیات سنجشی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انوار
مقاله کعب
مقاله مدح
مقاله پیامبر اعظم
مقاله قیاس
مقاله بانت سعاد
مقاله الدره الانواریه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدمی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقایسه انواع ادبی و قالب های شعری و نیز صور خیال در ادبیات جهانی از رویکردهای ادبیات تطبیقی محسوب می شود. موازنه میان دو شاعر از دو قرن متفاوت و دو محیط مختلف و دو فرهنگ ناهم جنس و با موضوعی واحد، مدح حضرت رسول (ص) در سویی کعب بن زهیر شاعر مخضرم و دیگر سوی شاعر ذولسانین استاد فقید سید امیرمحمود انوار، معین و مبین بازتاب تفاوتهای عناصر فرهنگی و اجتماعی و ادبی ملل اسلامی و غیراسلامی است. در این مقال گونه ای از پیوند میان ادبیات و یاری جستن از میراث اندیشه های مشترک دو ملت بیان می شود و گونه ای از تاثیرپذیری استاد انوار از فرهنگ اسلامی و عرفانی و مجاهدت در سیر و سلوک بیان می شود.