مقاله انقلاب خاموش در جوامع فرا صنعتی: تغییر در اولویت ارزش ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش های سیاسی جهان اسلام از صفحه ۶۱ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: انقلاب خاموش در جوامع فرا صنعتی: تغییر در اولویت ارزش ها
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انقلاب خاموش
مقاله فراصنعتی
مقاله مادی گرایی
مقاله پسامادی گرایی
مقاله ارزش ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه زاده سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی رئوف
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی نسب سیدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظریه هایی که ظهور نوعی جامعه جدید را در کشورهای صنعتی غرب پیش بینی می کردند از دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که دوران رشد جنبش های اجتماعی مهم است، پدیدار می شوند. اهمیت این نظریه ها ناشی از آن است که در طرح نظریه پسامادی گرایی اینگلهارت که نقطه عطفی در تبیین تغییر نسلی در جوامع فراصنعتی تلقی می شود، موثر واقع شده اند. این مقاله با روش توصیقی ـ تبیینی به بررسی گرایش جوامع فراصنعتی به ارزش های پسامادی گرایانه براساس نظریه اینگلهارت می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تغییرات نسلی، آموزش عالی و غیره مخصوصا در مواقعی که این جوامع در شرایط رونق اقتصادی به سر می برند ـ در گرایش مردم به سوی ارزش های پسامادی گرایی (مانند حقوق انسانها، چگونگی زندگی، محیط زیست و …) موثر بوده است.