مقاله انقلاب اسلامی ایران و بسط فقه سیاسی شیعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: انقلاب اسلامی ایران و بسط فقه سیاسی شیعه
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انقلاب اسلامی
مقاله فقه سیاسی شیعه
مقاله امام خمینی (ره)
مقاله ولایت فقیه
مقاله حکومت اسلامی
مقاله احکام حکومتی
مقاله مصلحت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نادری محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: هدایت منش محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد توصیفی – تحلیلی و با هدف تبیین و شناخت تاثیرات انقلاب اسلامی بر بسط و گسترش فقه سیاسی شیعه به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این انقلاب به اقتضای هویت دینی اش از یک سو و نقش و جایگاه خاص فقهای شیعه در پیدایش آن از سوی دیگر، فقه سیاسی را به گونه ای ملموس تر با زندگی سیاسی ایرانیان مرتبط کرد. در این مسیر تلاش های فقهی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) پیش از انقلاب و همچنین پس از آن، توانست جایگاه سیاست مبتنی بر شریعت را در جهان بلند کند و بر اعتبار دولت های مبتنی بر شریعت و مخصوصا دولت اسلامی و شیعی بیافزاید. در واقع پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی بر پایه آموزه های فقهی سیاسی شیعه به ویژه نظریه ولایت فقیه، ضمن تاکید بر اهمیت فقه سیاسی در مجموعه دانش سیاسی ایرانیان، زمینه های ارتقاء جایگاه معرفت شناختی آن را از «دانش احکام شرعی ناظر به زندگی سیاسی» به «دانش سیاسی اسلامی تنظیم کننده زندگی سیاسی» و نیز به مرتبه « نظام سازی» فراهم کرد.