سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز محمدی یگانه – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه زنجان
مهدی چراغه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان
حسین کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

اب عامل مهم و بدون جایگزینی در توسعه پایدار کشورهای جهان به شمار می رود به علت نازل بودن ریزشهای جوی و نامناسب بودن پراکنش مکانی و زمانی ان ایران جزء کشورهایی است که در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرارگرفته است از طرفی دیگر کشورمان به علت رشد جمعیت افزایش شهرنشینی و توسعه بهداشت عمومی همواره با تقاضای اب روبرو بودها ست که در اینده این تقاضای بیشتر خواهد شد مطالعات و بررسی ها نشان میدهد که حدود ۸۳ میلیاردمتر مکعب یعنی ۹۳ درصد از کل منابع اب تجدید شونده کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود دستیابی به امنیت غذایی یکی از اهداف اصلی در سند ۱۴۰۴ ایران می باشد که با توجه به وضعیت اب کشورمان راهبردهای مربوط به افزایش بهره وری آب که امروزه از آن به عنوان انقلاب ابی یاد می شود یکی از مهمترین روشهای دستیابی به این هدف می باشد.