مقاله انعکاس داستان آفرینش آدم/انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جستارهای ادبی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: انعکاس داستان آفرینش آدم/انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفرینش آدم
مقاله قرآن
مقاله عهد عتیق
مقاله متون ادب عرفانی فارسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: صباغیان محمدجاوید
جناب آقای / سرکار خانم: میزبان جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داستان آفرینش آدم/انسان یکی از مهم ترین موضوعاتى است که بخش هاى زیادى از آثار دینى و غیر دینى را به خود اختصاص داده است. در این آثار، به مطالبى از این نوع، فراوان برمى خوریم که آدم/انسان چگونه آفریده شد، چرا آفریده شد، چرا بر روى زمین جاى گرفت و در میان دیگر موجودات، چه جایگاهى دارد. هریک از اسطوره هاى کهن، آثار آیینى و دینى و آثار ادبى و عرفانى کوشیده اند به گونه اى به این پرسش ها پاسخ دهند. در آثار ادب عرفانى فارسى این نگرش حاکم است که نخستین آفریده انسانى، آدم است و آفرینش او نیز به صورت مستقیم از خاک انجام مى گیرد. در این آثار، درباره چگونگى گردآورى این خاک و سپس آماده کردن آن براى فراهم آوردن گل قالب آدم، فراوان سخن گفته اند و هر یک برداشت خاص خود را ارائه کرده اند که در این نوشتار بدان ها اشاره شده و هریک مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی نهایی آشکار می شود که آثار ادب عرفانی فارسی، ضمن آن که در این زمینه از قرآن تاثیر پذیرفته اند، بیش از آن – احتمالا از طریق روایات اسرائیلی که وارد احادیث و متون تفسیری اسلامی شده اند – تحت تاثیر روایت یهودی آفرینش بوده اند.