سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طیبه سالاری – کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم

چکیده:

پاین مطالعه در محدوده غربی خرد قاره ایران مرکزی خاوری صورت گرفته و شامل مناطق انارک، خور، نخلک و مناطق مجاور می باشد. مطالعات زمین شناسی انجام شده در خرد قاره ایران مرکزی خاوری، نشانگر این امر می باشند که این بخش ساختاری ابتدا به صورت بخش های جداگانه و مجزا بوده، طی حوادث تکتونیکی بهم پیوسته اند و سرزمین واحدی را ایجاد نموده اند. در مناطق مطالعاتی قدیمی ترین رخنمون ها سنگ های دگرگونی می باشند که بر روی آنها اغلب سنگ های کرتاسه قرار دارند و دارای گسترش نسبتاً وسیع می باشند. سنگ های کرتاسه در این بخش از ایران مرکزی یکسانی و پیوستگی حوضه رسوبی واحد بین این مناطق را نشان می دهد و گویای اتصال و بهم پیوستگی این مناطق می باشد. در این مطالعه با پرداختن به چین خوردگی لایه های کرتاسه از این سنگ ها به عنوان کلید ساختاری استفاده شده است. بنابراین اطلاعات موجود بیانگر روند ساختاری یکسان برای بخش غربی خرد قاره ایران مرکزی خاوری می باشد. بطوری که الگوی دگرشکلی کرتاسه به بعد این مناطق مشابه هم بوده و تحت تاثیر فازهای تکتونیکی مشابه قرار داشته اند. لذا می توان از این چین ها به همراه شباهت های چینه شناسی به عنوان راهنمای اتصال این بخش ها در فواصل سنی تریاس فوقانی تا کرتاسه زیرین استفاده نمود. این چین خوردگی ها را می توان حتی تا فواصل دورتر از مناطق مورد مطالعه مشاهده نمود.