سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا سالارزاده بایگی – سخنران دانشگاه بیرجند
امید ربیعی مطلق – دانشگاه بیرجند

چکیده:

مادراینجا یک مدل ریاضی بصورت یک دستگاه ازمعادلاتدیفرانسیل معمولی برای بررسی الگوی سرایت یک بیماری مسری بین دوجامعه مرتبط با یکدیگر ارائه میدهیم با معرفی پارامترهای نرخ باز تولید اساسی برای این مدل نشان میدهیم که دستگاه نسبت به این دو پارامتر ازیک انشعاب عقبگرد مضاعف عبور می کند همچنین نوع پایداری و بعدمنیفلدهای پایای نقاط تکین دستگاه قبل و بعدازانشعاب مورد بررسی قرارمیگیرد.