مقاله انسان کامل از دیدگاه حکیم سنائی غزنوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در عرفان اسلامی (ادیان و عرفان) از صفحه ۹۱ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: انسان کامل از دیدگاه حکیم سنائی غزنوی
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسان کامل
مقاله حیرت
مقاله فنا و بقاء
مقاله طریقت حقیقت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افراسیاب پور علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: ولی پورچهارده چریک فلور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موحد واقعی همان انسان کامل است که به مقام شهود و تجلی رسیده که بالاترین مرتبه آن متعلق به حضرت ختمی مرتبت (ص) است. یکی از افرادی که به این موضوع پرداخته در عین عدم به کارگیری اصطلاح «انسان کامل» آن را به صورت محوری در اشعار خود بیان نموده، سنایی غزنوی، شاعر و عارف قرن ششم هجری قمری است. وی در بیان مرتبه انسان کامل از پیامبران الهی و نقش آنان در هدایت بشر به سوی معرفت الهی بسیار سخن گفته و راه رسیدن به مقصد نهایی را در پیروی از آنان می داند. ایشان به مقام «حیرت» به عنوان خواسته انبیاء الهی در معرفت و وصول به حق و مقام فناء فی الله و بقاء بالله و نقش عقل بشر در رسیدن به این مقام اشعار پر محتوایی دارد. همچنین ایشان معتقد به پیروی از شریعت در مسیر طریقت تا وصول به حقیقت می باشد و آن را روش انسان کامل در رسیدن به حق می داند.