مقاله انسان شناسی تاثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در راهبرد اجتماعی فرهنگی از صفحه ۶۳ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: انسان شناسی تاثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری
مقاله انسان شناسی گردشگری
مقاله اقتصاد گردشگری
مقاله روش کیفی و زوال اقتصاد بومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرصالحی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: اشتیاقی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردشگری در مازندران به مثابه استراتژی ایده آل توسعه در نظر گرفته می شود. آمارها نشان می دهند، درآمد حاصل از گردشگری در این استان گاه تا بیش از ۵ برابر کل بودجه استانداری بوده است. با وجود این، در نگاهی انسان شناختی در می یابیم، گردشگری به مثابه یک برنامه در توسعه اقتصادی موفق محقق نشده است. منافع اصلی حاصل از اقامت و پذیرایی گردشگر عمدتا نصیب سرمایه گذاران غیربومی می شود و بنابراین اقتصاد محلی چنانکه باید سودمند نیست. از سوی دیگر، شیوه های معاش بومی به واسطه فعالیت در بخش خدمات گردشگری در حال نابودی هستند. جان باختن تدریجی کشاورزی و فعالیت های مربوط به صنایع دستی و هنر بومی از جمله مهم ترین این موارد است. در مقاله حاضر با رویکرد انسان شناسی، گردشگری بررسی شده و به تبع آن، با استفاده از روش های کیفی همچون مصاحبه و مشاهده مشارکتی به بررسی تاثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران پرداخته شده است.