مقاله انسان سالم (هنجار، نرم) و نقش آن در سلامت معنوی و بهداشت روان، از دیدگاه رنه دکارت و علامه طباطبایی بر اساس نگرش تفسیری المیزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: انسان سالم (هنجار، نرم) و نقش آن در سلامت معنوی و بهداشت روان، از دیدگاه رنه دکارت و علامه طباطبایی بر اساس نگرش تفسیری المیزان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسان
مقاله هنجار
مقاله دکارت
مقاله علامه طباطبایی
مقاله سلامت معنوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی مقدم سیدرحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در روان شناسی سلامت، مقوله انسان هنجار (نرم) که می شود آن را معادل انسان سالم و معیار هم گرفت؛ از اصول بنیادین و ایده آل هر نظام است. در نظام فرهنگی، تربیتی و روان شناسی اسلامی، به این مقوله، توجه ویژه شده است؛ زیرا مهم ترین هدف تربیت اسلامی، تربیت انسان سالم و ایده آل است.
روش بررسی: از آنجایی که این تحقیق، تحقیقی توصیفی بود، روش آن، صرفا کتابخانه ای و فیش برداری از طریق مراجعه به متون و آثار اصلی دو متفکر و احیانا شرح های معتبر آثار و نظریات آن ها بود.
یافته ها: در اندیشه دکارت که فیلسوفی اومانیسم و ذهن گرا است. انسان هنجار، انسانی خود بنیاد، عقلگرای صرف و متکی بر قدرت تکنولوژیک خود است. این انسان، انسانی صرفا طبیعی، بریده از بنیان های متافیزیکی و مغفول از روان معنوی (روح) است و هر چه بیشتر بتواند بر طبیعت مسلط شود، هنجارتر و مطلوب تر است. انسان هنجار دکارتی، صرفا انسانی سازنده و در پی تحقق استقلال وجودی خویش است؛ ولی در نگاه علامه طباطبائی، بر اساس اندیشه و فرهنگ اسلامی، بحث سلامت روان و انسان هنجار (معیار)، مقوله ای کاملا معنوی و از ساحت روحانی است.
نتیجه گیری: زندگی کیفی که مقدمه تحقق انسان سالم است، مبتنی بر فلسفه ای مستحکم، دستیابی به هویت اصیل خود و اصل دین پذیری است. سالم در این نگرش، کسی است که تبیین درستی از حیات خود، رسالت خود، نسبت خود با خدا، جهان و حقایق هستی داشته و دارای حس کرامت و رضایتمندی از زندگی باشد.