مقاله انسان به مثابه المان در هنر دیجیتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نقش مایه از صفحه ۶۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: انسان به مثابه المان در هنر دیجیتال
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنر دیجیتال
مقاله تکنولوژی
مقاله ارتباط
مقاله تعامل
مقاله انسان
مقاله المان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرم بارنگی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: کوکبی مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هنر دیجیتال، هنری برآمده از میان تاریخ هنر و تکنولوژی است که همگام با پیشرفت های روزافزون فناوری، به طور مستمر گسترده تر شده و مرزهای پیشین خود را تغییر داده است. این هنر جدید در تمام ابعاد و جنبه های زندگی انسان امروز گسترده شده و تعریف محدوده ای برای آن غیرممکن به نظر می رسد، اما در عین حال تصور دنیای بدون این تکنولوژی و هنر ناممکن به نظر می رسد. در این مقاله به ویژگی های تغییر یافته در انسان این عصر پرداخته شده است و این که انسان زاده شده در عصر تکنولوژی، تحت تاثیر شرایط جدید، هم به لحاظ بیولوژیکی و هم از لحاظ نگرش دچار تحول شده است. در پایان نیز این نتیجه حاصل شده است که رویکردهای متفاوت در انسان این عصر و همین طور امکانات و فناوری های تکنولوژیک، او را به مثابه المانی در هنرهای جدید رسانه ای یا تکنولوژیک بدل کرده است. در این مقاله از روش کتابخانه ای و استقرایی، مطالعه منابع معتبر و مقالات آکادمیک روز مکتوب و غیر مکتوب (الکترونیکی) زبان اصلی استفاده شده است.