سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلی ایرانمنش –
علی محمد ایرانمنش –

چکیده:

همواره طبیعت به عنوان مامن انسان مطرح بوده ولی انسان وظیفه اصلی خود را در حفظ و نگهداری آن فراموش کرده و با اقدامات نامناسب سبب آسیب رساندن به محیط زیست خود شده است. در روزگار ما، جمعیت رو به افزایش و زندگی شهری، همراه با مصرف بی رویه انرژی و آلودگی های ناشی از بازماندههای فعالیتهای انسان، معضلی بزرگ در حفظ طبیعت و نیز چشم اندازهای زیبای آن می باشد. معماری پایدار که یکی از جریانهای مهم معاصر است، عکس العملی منطقی در برابر مسائل و مشکلات عصر صنعت به شمار می رود. معماری پایدار یک روش در طراحی است و به تقلیل مصرف انرژی و استفاده بهینه از آن می پردازد که امروزه مورد توجه بسیاری از جوامع قرار گرفته است. توجه معماری به شرائط زندگی و حفظ اصل احترام به طبیعت و محیط زیست سبب می شود تا انسان ضمن بهره گیری کافی از امکانات طبیعت واستفاده از شرائط مناسب زندگی، کمترین آسیب را به محیط پیرامون خود وارد نماید.