سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

تامیر حسین رستگاری یزدی – دانشجوی م هندسی برق دانشگاه علوم و فنون هوایی ش هید ستاری
مهدی خدرلو – دانشجوی م هندسی برق دانشگاه علوم وفنون هوایی ش هید ستاری
مهدی فلاح شمالی – دانشجوی کارشناسی کنترل هوایی دانشگاه علوم وفنون هوایی ش هید ستاری

چکیده:

انرژِی تجدید پذیر به نوعی از انرژی گویند که بر خلاف انرژ یهای تجدیدناپذیر قابلیت بازگشت مجدد را به طبیعت دارند. در سال های اخیر با توجه به این که منابع انرژی تجدید ناپذیر رو به اتمام هستند این منابع مورد توجه قرار گرفت هاند.در سال ۲۰۰۶ حدود ۲۰٫۲ ٪ از انرژی مصرفی جهانی از راه انرژ یهای تجدید پذیر بدست امد. سهم زیست توده به طور سنتی حدود ۱۳ ٪، که بیشتر جهت حرارت دهی و ۳٪ انرژی آبی بود ٪۴٫۲ باقی مانده شامل نیروگاهای آبی کوچک، زیست توده مدرن، انرژی بادی، انرژی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی و سوختهای زیستی می باشد که به سرعت در حال گسترش هستند .در این مقاله به وضعیت انرژی ، سیاست های مهم در قبال انرژی ، کارایی انرژی ، تکنولوژی های انرژی وانواع انرژ یهای تجدید پذیرکه عبارتند از:انرژی آب ، انرژی بادی،انرژی خورشیدی،انرژی زمین گرمایی،انرژی زیست توده،انرژی امواج و جزرومد وچگونگی استفاده بهینه در مصارف خانگی و صنعتی و کشاورزی و مسائل وچالش ها پیش رو میپردازیم و راهکارهایی ارائه می دهیم، برای کمتر شدن وابستگی به انرژیهای فسیلی و مقایسه ای بین کشورهای مختلف نیز انجام می دهیم تا ببینیم کشورهای مختلف دربهره برداری از این انرژی رایگان خدادادی چه کردند و ما در کجای راه هستیم وبا توجه به موقعیت عالی کشور عزیزمان ایران چه باید بکنیم تا آیندگان این مرز بوم مجبور به دراز کردن دست نیاز به امید اجابت به سوی کشورهای دیگر برای برخورداری از انژی نداشته باشند وحتی به صادر کننده بزرگ این انرژی پاک در دنیا تبدیل شویم.