سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد جواد عاشق طوس – داوشج ی کارشىاسی ارشد جغرافیا ی بروام ریزی ت رًیسم، داوشگا اصف اُن

چکیده:

رویکرد به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر بویژه انرژی خورشیدی با توجه به پتانسیل موجود در استان های آفتابگیر و کویری ایران از جمله یزد، مدت زمانی است که شکل گرفته و مزایای گوناگون و اهمیت روی آوردن به این راهبرد نوین بر هیچ کس پوشیده نیست. اما هزینه های سنگین مربوط به پژوهش، فناوری، نگهداری تأسیسات و همین طور افزایش بهره وری نیروگاه ها، چالش هایی را در مسیر توسعه انرژی های تجدیدپذیر پدید آورده است. هدف از این نوشتار، بررسی تجربه های نواندیش جهانی و ایده پردازی خلاقانه در طراحی محیطی جهت بهره وری از سایت های تولید انرژی های نو بعنوان جاذبه ی گردشگری و المان های مدرن محیطی در کنار کارکرد اصلی آنهاست. ایجاد درآمد جانبی برای مراکزی از این دست، می تواند چه در فاز امکان سنجی و چه در مرحله ی بهره برداری به صرفه اقتصادی و توجیه پذیری بیشتر منتهی شود. روش کار بدین صورت بود که ابتدا انواع مختلف انرژی های نو که قابلیت پیاده سازی در اقلیم استان یزد را دارا هستند، شناسایی و دسته بندی شدند، سپس نمونه های مختلف جهانی چه در سطح ایده و چه در سطح اجرایی شناسایی، و از طریق مقایسه ی تحلیلی امکان اجرای بومی هر یک بررسی شده است. نتایج این جستار حاکی از آن است که فعالیت در این عرصه ی نو، می تواند با درگیر کردن طیف وسیعی از تخصص ها و گرایش ها (از طراحی صنعتی و محیطی گرفته تا مهندسی فرهنگی) منجر به رشد و توسعه ی همه جانبه ی انرژی های نو همراه با تحقق پتانسیل های جانبی آن گردد.