سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا اسدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا
حمید چگینی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا
هیوا کاکه زاده – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

چکیده:

افزایش قیمت جهانی نفت افزایش جمعیت جهان ارتقای کیفی سطح زندگی مسائل زیست محیطی اتمام پذیری منابع فسیلی رویکرد جهانی به فناوری مقوله انرژی با تکیه بر ایمنی محیط و انرژی های غیرفسیلی باعث شده است تا درسالهای اخیر اکثر کشورهای جهان بطور چشمگیری به سمت استفاده از انرژی های نوین ترغیب شوند که به گسترش بیشتر استفاده از انرژی های نوین و مخصوصا منابع انرژی بیوماس و سوختهای زیستی انجامیده است دراین پژوهش ابتدا انواع انرژی های نوین مزایا محدودیت ها و میزان کاربری آنها بررسی شده و سپس وضعیت کلی برخی از آنها در جهان مورد ارزیابی و مقایسه قرارگرفته و همچنین راه کارهایی عملی برای استفاده گسترده تر و تولید تجاری برخی انرژی های نوین مورد بررسی قرارگرفته است نتایج این پژوهش نشان میدهد که استفادها زسیستمهای ترکیبی انرژی خورشیدی انرژی بادی و انرژی هیدروالکتریک راهکار مناسبی برای ایجاد هماهنگی دینامیکی بین نوسانات تولید و مصرف انرژی برای این سه نوع انرژی می باشد.