سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده نوشین کامی شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی آلودگی محیط زیست دانشگاه آز

چکیده:

با حضور نفت و زغال سنگ در چرخه صنعت، بشر امروز شاهد پدیده های گوناگونی است که در زمره تغییرات زیست محیطی محسوب می شوند. همانند: بارشهای اسیدی، گرم شدن جهانی زمین، آب شدن کوههای قطبی، تخریب جنگل ها و بیابان زایی، آلودگی آبها و دریاها، تخریب لایه ازون و تغییر چرخه های طبیعی فصول سال. لذا مصرف شدید سوخت های فسیلی از قبیل(گاز طبیعی، فراورده های نفت و زغال سنگ) و روندرو به افزایش گاز دی اکسیدکربن به نوعی باعث ایجادپدیده گرم شدن جهانی زمین شده است. بنابراین صرفه جویی در مصرف سوخت می تواند باعث کاهش اثرات مربوط به گازهای گلخانه ای شود. یکی از روشهای صرفه جویی در مصرف سوخت، بهره برداری بهینه و برنامه ریزی صحیح می باشد. ضمن اینکه استفاده از گازهای طبیعی LNG و اعمال سیستم مدیریت زیست محیطی نیز می تواند در کاهش اثرات مربوط به گازهای گلخانه ای نیز موثر واقع شود. لذا در این مقاله سعی بر این شده است که علاوه بر مسائل مربوط به بهینه سازی مصرف سوخت و اعمال سیستم مدیریت زیست محیطی، به استفاده از الگوی مناسب مصرف انرژی در سطح شهر درقالب بکارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی باد یا انرژی بیوگاز حاصل از سوزاندن زباله ها پرداخته شود که در نهایت گامی موثر در جهت رسیدن به کاهش آلودگی محیط زیست و صرفه جویی در انرژی خواهد بود.