سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار سالیانه آموزشی – تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات رشته مهندسی مواد متالو

چکیده:

آسانسور و پله برقی توجه کمی از دیدگاه بهره وری انرژی در گذشته را به خود داشته است. برای پر کردن این فاصله، این مقاله تجزیه و تحلیل پتانسیل های بهره وری انرژی و سیاست های اجرایی، در مورد بازار آسانسور و پله برقی اروپا را نشان می دهد. به عنوان یک پیش شرط، تقاضای ا نرژی الکتریکی آسانسور و پله برقی در بازار اروپا برقرار است، بر اساس برآورد کارشناسان، و نتایج حاصل از نظارت مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند. برآورد تقاضای فعلی نسبت به حالاتی که در آن پیاده سازی بهترین تکنولوژی در دسترس، برای تجهیزات مربوطه در نظر گفته شده است و پتانسیل های صرفه جویی آن تکنولوژی محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که پتانسیل فنی قابل توجهی برای آسظانسور (بیش از ۶۰%) و پله برقی (حدود ۳۰%) وجود دارد. با این حال، موانع مختلف خاصی، مانع از نفوذ این فن آوری های کارآمد انرژی می شوند. آنها شامل مسائلی مانند عدم آگاهی و اطلاعات مربوطه، می باشند و همچنین به عنوان مشکلات تقسیم شده اند. تجزیه و تحلیل فن آوری f باعث تکمیل بررسی چگونگی بهبود بهره وری انرژی در آسانسور و پله برقی و بازار آنها می گردد. اقدامات مناسب می تواند به اجرای روش استاندارد روش برای اندازه گیری برق منجرشده، و الصاق برچسب معرفی یک سیستم از جمله آسانسور و پله برقی در چارچوب قانونی گردد.