سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی رسولی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مائده مقیمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی طراحی صنایع نفت
محمدرضا کهوند – دانشجوی کارشناسی مهندسی طراحی صنعت نفت

چکیده:

دراین مقاله ما ضمن معرفی سرما به عنوان یک انرژی مانند گرما فرمول مورد نظر ان را ذکر کردیم و فهمیدیم که سرما نیز مانند گرما می تواند منتقل شده به شرطی که دریک محیط مادی باشد و با اهسته کردن جنبش اتمها می تواند محیط اطراف خود را سرد کندن سرما به دو روش م یتواند منتقل شودهدایت و جابجایی و مانند گرما سرما نمی تواند به روش تشعشعی منتقل شود چون سرما درمحیط خلا قابلیت انتقال مانند گرما به شکل امواج را ندارد درتعریف سرما می توان ازاین جمله استفاده کرد که سرما انرژی منتقل شده بیندو جسم است که به خاطر تفاوت دمای آن دو جسم از جسمی با میزان سرمای بیشتر به جسم دیگر با میزان سرمای کمتر منتقل شود به شرط آنکه آن دو جسم درتماس با یکدیگر باشند با این تعریف توانستیم مفهوم ظرفیت سرمایی را برای یک ماده و با استفاده از آن فرمول سرما را تعریف کنیم و برای روشهای انتقال سرما فرمول مربوط به آن را ذکر کنیم