سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اصغرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
آریان رضایی خنکدار – دانشجویان کارشناسی ارشد معماری
احسان به نژاد –

چکیده:

بازاندیشی درمعماری معاصر ایران با مفاهیم فلسفی و نگاهی نو فرصتی برای آسیب شناسی مجدد معماری معاصر ایران ایجاد می کند درپی جذب شدن بیش از حد درنظریات معرفت شناسانه مدرن با نگاه شکاکانه به انگاره های اومانیستی مدرن و تخصصی شدن روزافزون ما از فرضیاتی که درعصرمعاصر علم را کنترل می کند رهایی پیدا کرده ایم دراین مقاله سعی شده است با مفاهیم جدید چون پیچیدگی معماری معاصر ایران و نگاه کارشناسان به معماری ما را دموردنقد و بررسی قرار دهیم و درطی این مسیر با نگاهی به مفاهیم ساده انگارانه درمعماری معاصر ایران معماری پایدار انبوه سازی و بلندمرتبه سازی دیدگاه های فلسفی جدید برای نقدی پویاتر و بی طرفانه تر ارایه دهیم