مقاله اندیشه های نوسازی و اقتدارگرایی از نگاه مطبوعات تهران (۱۳۰۰-۱۳۰۴ ه.ش) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مسکویه از صفحه ۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: اندیشه های نوسازی و اقتدارگرایی از نگاه مطبوعات تهران (۱۳۰۰-۱۳۰۴ ه.ش)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطبوعات
مقاله نوسازی
مقاله پهلوی اول
مقاله ارتش
مقاله بی سوادی
مقاله زبان فارسی
مقاله عدلیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدری زاده علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: دانش شکیب فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوسازی و اصلاحات در ایران از دوران قاجار از طریق حکومت، به صورت اصلاحات از بالا پدیدار شد. لیکن به علل گوناگون و از همه مهم تر به علت شکل حکومت خودکامه و اقتدارگرای قاجار ناکام ماند. با برقراری نظام مشروطه، انتشار مطبوعات و فعالیت احزاب سیاسی مورد توجه مشروطه خواهان قرار گرفت و به یکی از موضوعات مهم تبدیل شد. همین امر باعث به فراموشی سپردن اصلاحات گردید. علاوه بر آن، بحران های سیاسی – اجتماعی عصر مشروطه و مشکلات ناشی از اشغال ایران در جنگ جهانی اول مانع از تداوم نوسازی و اصلاحات اقتصادی شد. پس از کودتای ۱۲۹۹ ه.ش اندیشه ضرورت نوسازی و اقتدارگرایی بار دیگر مطرح گردید، اما به دلیل گستردگی و فراگیر بودن مفهوم نوسازی در دوره موردنظر، جناح های گوناگون سیاسی رویکردهای متنوع و متفاوتی راجع به اولویت های نوسازی ارائه کردند که بازتاب اندیشه های آنان را می توان در مطبوعات آن دوره مشاهده کرد. در این مقاله تلاش شده است با بازخوانی و تجزیه و تحلیل برخی از نشریات سال های ۱۳۰۰-۱۳۰۴ ه.ش به بررسی دیدگاه های آنها در باب نوسازی، اقتدارگرایی و موانع آن پرداخته شود.