مقاله اندرکنش نانورس و آلاینده فلزی مس در پروژه های ژئوتکنیک زیست محیطی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۷۵ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: اندرکنش نانورس و آلاینده فلزی مس در پروژه های ژئوتکنیک زیست محیطی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانورس
مقاله کربنات
مقاله فلز سنگین مس
مقاله ظرفیت بافرینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اوحدی وحیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از بررسی مواد در مقیاس نانو، یافتن طبقه جدیدی از مصالح با عملکردهای نوین است، که آن ها را می توان به عنوان مصالحی با عملکرد ویژه و چندمنظوره بیان نمود. با توجه به تحقیقات وسیعی که در سال های اخیر در موضوع اندرکنش خاک و آلودگی صورت گرفته است در زمینه فرایند اندرکنش آلاینده های فلز سنگین و نانورس ها تحقیقات قابل توجهی انجام نشده است. آلاینده فلز سنگین مس، به عنوان یکی از آلاینده های فلز سنگین متداول در پروژه های ژئوتکنیک زیست محیطی شناخته شده است. بر این اساس هدف این پژوهش مطالعه رفتار ژئوتکنیک زیست محیطی نانورس ها و نانورس های اصلاح شده با کربنات از نظر قابلیت جذب آلاینده فلز سنگین مس بوده است. برای دستیابی به این هدف، با انجام یک سری آزمایش های ژئوتکنیک زیست محیطی، فرایند اندرکنش نانورس و آلاینده فلز مس مطالعه شده است. بررسی ظرفیت بافرینگ و میزان نگه داری فلز مس به وسیله نانورس های اصلاح شده در حضور کربنات نشان می دهد که بخش قابل توجهی از ظرفیت بافرینگ و قابلیت خاک در نگه داری آلاینده، ناشی از حضور کربنات است. نتایج تحقیق حاضر بیان گر آن است که در نمونه های بنتونیت، کائولینیت و چهار نانورس کلوزایت، ترتیب قابلیت نگه داری آلودگی به-صورت ذیل بوده است:
Bentonite>CloisiteÒNa+>Kaolinite>CloisiteÒ۳۰B>CloisiteÒ۲۰A>CloisiteÒ۱۵A
لیکن با افزایش درصد کربنات ترتیب قابلیت نگه داری آلاینده توسط نمونه های رسی فوق تغییر می-کند. هنگامی که نمونه های نانورس با ۸% کربنات اصلاح می شوند، ترتیب قابلیت نگه داری آلودگی فلز سنگین مس توسط نمونه ها به صورت ذیل بوده است:
CloisiteÒNa+>CloisiteÒ۱۵A³CloisiteÒ۲۰A>CloisiteÒ۳۰B>Bentonite