سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه مازندرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسلامی، دانشگاه سوره تهران
محمد معتقدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

علم شهرسازی در طی سالیان متمادی همواره به وسیله نظریه های گوناکون ارائه شده است. آنچه امروزه بیش از هرچیزدیگر اهمیت دارد کیفیت فضای شهری و در امتداد آن کیفیت یک شهر می باشد. در این مقاله سعی شده است که اصولو تعاریف زیبایی از دیدگاه هنر اسلامی در محیط شهری و تأثیر آن بر روابط شهروندی بررسی و معرفی شود. این مقالهشامل سه بخش است؛ در بخش اول ابتدا پیشینه تحقیق ذکر شده، سپس به بررسی سه شاخصه اساسی یک فضایشهری مناسب شامل ویژگی های کارکردی، اجتماعی و زیباشناختی پرداخته می شود. در بخش دوم مبانی زیبایی باطنیاز دیدگاه قرآن، روایات و فلسفه اسلامی مورد بحث قرار گرفته و در بخش سوم بازار قیصریه لار را به عنوان یک کهنالگوی (archetype) بازار اسلامی، نمونه یک فضای شهری سرزنده و همچنین الگوی اکثر بازارهای منطقه جنوبی کشور مورد مطالعه قرار داده و پس از ذکر تاریخچه شهر لار، تاریخچه بازار لار و وجه تسمیه آن به تاثیر اجزاء تشکیلدهنده فضاهای این بازار اسلامی بر روابط اجتماعی شهروندی پرداخته می شود. در ادامه مطالب جمع بندی و تاثیرفضاهای با کیفیت خالص اسلامی در بهبود روابط انسانی و لزوم پرداختن به معماری اسلامی در بناهای آتی نتیجه گیریمی شود. روش تحقیق در این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی و مشاهده میدانی بوده و ابزار گرداوری اطلاعات مطالعاتکتابخانه ای و اسنادی می باشد.