سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین صدقیانی – دکتری مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا عسگرپناه سویری – کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف
سعید راسخی – کارشناس ارشد مهندسی راه آهن
علی رستمی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

فضاهای زیرزمینی یکی ازاجزای اصلی زیرساخت جامعه مدرن می باشد فضاهای زیرزمینی که در مناطق لرزه خیز مانند ایران به بهره برداری می رسند علاوه بر بارهای استاتیکی باید بارهای لرزه ای را نیز تحمل کنند محاسبات با فرض های ساده سازی حاکی از ان است که نیروهای دینامیکی چندین برابر نیروهای استاتیکی است با توجه به محصور شدگی تونلها با توده عظیم خاک نیروهای اینرسی وارد بر تونل کاهش یافته و بنابراین در اغلب موراد طراحی استاتیکی جوابگوی پایداری در برابر زلزله های با شدت و مدت کم می باشد با وجود این این سازه ها در برابر بارهای لرزه ای مانند زلزله های Kobe ، Chi-chi ، Kocaeli مصون نیستند اهمیت طراحی لرزه ای برای ایستگاه های متروی حفر شده در خاکهای نرم از اهمیت بیشتری برخوردار است این سازه ها اغلب در عمق کم وبا مقطع مستطیلی احداث میشود و خصوصیات لرزه ای بسیار متفاوتی با تونلهای دایره ای دارند