سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین چاغروند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران
مهدی مهدوی عادلی –

چکیده:

اجرای پروژه های عمرانی از قبیل راه سازی، ساختمان سازی، آب و فاضلاب و غیره تاثیر فراوانی بر کیفیت زندگی، شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد به همین علت هرچه زمان اتمام آنها کوتاه تر باشد اثرات مثبت ناشی از انجام این پروژه ها زودتر نمایان می شود از طرفی این پروژه ها از لحاظ مالی حجم زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهند که بیانگر لزوم انجام پروژه های عمرانی در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه ممکن است . در مورد یافتن نقطه بهینه رابطه هزینه-زمان اجرای پروژه های عمرانی و فشرده کردن زمان کار، تحقیقات زیادی صورت گرفته اما آنچه در این میان بی نصیب یا کم نصیب مانده است بررسی شرایطی و عواقب حالتی است که پروژه با تاخیر و در زمانی بسیار طولانی تراز زمانی بهینه به اتمام می رسد و تاثیری که این مسئله در هزینه صرف شده برای پروژه برجای می گذارد. در این مقاله به بررسی هزینه های مختلف یک پروژه عمرانی یعنی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم همچنین هزینه کل پروژه و رابطه این هزینه ها با زمان لازم برای انجام پروژه می پردازیم. سپس باعنایت به شرایط انجام این پروژه ها در کشور ما که در بسیاری مواد با تاخیر و صرف هزینه های بیشتری از بودجه پیش بینی شده صورت می پذیرند، به بررسی هزینه اجرای آنها با توجه به طولانی شدن زمان و تغییراتی که به این دلیل در هزینه ها رخ می دهد با استخراج، تحلیل و انجام محاسبات لازم بر روی آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در مورد تغییرات قیمت مصالحدستمزد نیروی کار وکرایه ماشین آلات در سالهای ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ می پردازیم تا بتوانیم رابطه زمان -هزینه حالتی را که مدت اجرای یک پروژه چند برابر زمان قرارداد به طول می انجامد مورد ارزیابی قرار دهیم