سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار ومدیر گروه پژوهشی فناوری های نوین دانشگاه سمنان
رضا وهدانی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی زلزله دانشگاه سمنان
نوید رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه سمنان
سیدمجتبی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

هدف از این مقاله نگاه به مقررات مربوط به استاندارد بارگذاری نیوزلند –استرالیا است با در نظرگرفتن اثر اندرکنش خاک وسازه روی عکس العمل های زلزله طرح برای پی های سطحی نگهدارنده ی ساختمان های چند طبقه می باشد. تحقیقات اخیرمنجر به پیشنهاداتی شده است که برای ساختمان های بلند ، طولانی شدن پریود پی – سازه در اثر اندرکنش خاک و سازه ممکن است باعث کاهش عکس العمل های فنداسیون شود . نتایج مدل سازی عددی با استفاده از روش طیف پاسخ مودال هیچکونه ملاک معتبری برای کاهش معلوم نکرده است ، در حقیقت یک افزایش نسبت به کاهش وجود داشت . پیشنهاد می شودکه پرش ها بین طیف طرح هنگامی که از یک ساختگاه سنگی به ساختگاه خاک سطحی و به یک ساختگاه خاک عمیق حرکت می شود قابل توجه تر است از اثرات اندرکنش خاک و سازه دقیق به وجود آمده توسط دراز شدگی پریود نسبتا کم از سیستم پی – سازه ، با شرایط بررسی شده ی خاک غالب می شود