سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس نیکبخت – استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
زهرا صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

کتاب قابوس نامه اثر ارزشمند و ماندگار عنصر المعالی است که بنابر دعوی نویسنده و شهرت این کتاب، پندنامه ای آموزنده است که نصایح اخلاقی، اجتماعی و سیاسی را در بر دارد. این کتاب در دوره های مختلف مورد توجه بوده و مبتنی بر نمونه رایج اندرز نامه نویسی در تاریخ ادبیات ایران است. ابواب مهمی از قابوس نامه به نهادهایی چون پادشاهی، وزارت، دیوان، سپاه، دربار و ندیمان می پردازد که در ساختار سیاسی حکومتهای ایرانی بسیار تأثیر گذار و ارکان اساسی حکومت به حساب می آیند. اندرزنامه نویسی که پیشنیه ی آن به گذشته های بسیار دور می رسد شاخه ای بسیار مهم در ادبیات ایران است که در پاره ای از حوزه ها به خصوص حوزه ی اندیشه و فرهنگ سیاسی بستری مناسب برای بازتاب فرهنگ سیاسی ایران بوده است و عنصر المعالی یکی از افرادی است که به سبب بازتاب دادن اندیشه ی سیاسی ایران کتابش بسیار اهمیت دارد که سعی می شود در این مقاله اندرزهای سیاسی عنصر المعالی بررسی شود.