سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدباقر ساداتی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدهادی حسینی – شرکت توزیع نیروی برق مازندران
هادی حسینی – شرکت توزیع نیروی برق مازندران

چکیده:

ترانسفورماتورها در زمر ه اساس یترین و با ارزش ترین تجهیزات در شبکه های برق رسانی هستند و کارکرد صحیح آنها نقش مهمی در ضریب اطمینان شبکه دارد . امروزه بار ترانسفورماتورها- که در فرکانس نامی عمل می کنند – به تدریج هارمونیکی شده است . مولفه این هارمونیکها بر تلفات ترانسفورماتورها تاثیر گذاشته و آنرا افزایش می دهد . در چنین شرایطی ترانسفورماتورها زودتر از موعد مقرر معیوب می شوند و یا می سوزند . در این مقاله ابتدا تاثیر بارهای هارمونیکی بر تلفات ترانسفورماتور بررسی می شود . سپس تلفات یک ترانسفورماتور توزیع ۱۵ کیلو ولت آمپر تکفاز تحت بار هارمونیکی بر اساس اندازه گیری و استانداردهای موجود محاسبه می شود . همچنین توسط مدل ترانسفورماتور در محیط هارمونیکی تلفات آن با استفاده ازشبیه سازی در MATLAB/simulinkنیز بدست می آید. نهایتا نتایج حاصل شده با هم مقایسه می شود.