سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهروز عارضی – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

با وجود آنکه در پی تولید و استفاده گسترده ازلامپهای کم مصرف در گوشه و کنار دنیا نظرات زیادی درراستای اثرات احتمالی استفاده از این لامپها بر سلامت انسان مطرح گردیده است، آنگونه که استنباط م ی شود اکثر این اظهارنظرات بر پایه مستندات علمی و آزمایشگاهی استوارنبوده و لذا ضرورت تحقیق و ارائه نتایجی مستدل در رابطه بابررسی مضرات احتمالی استفاده از لامپهای کم مصرف بر بدن بخصوص ارگانهای کلیدی شامل چشم و پوست ضروری به نظر م یرسد. در این مقاله ابتدا به شرح کوتاهی از ویژگیهای لامپهای کم مصرف پرداخته شده، سپس کوشش خواهد شدزوایای آثار جانبی تشعشع این لامپها بر چشم و پوست انسان روشن شود. در ادامه به فرمول بندی ریاضی چند شاخص که می توانند اثرات جانبی پرتوها را بطور کمی بیان کنند پرداخته میشود. و در انتها نیز به تشریح نتایج آزمون ایمنی پرتوزیستی چند لامپ کم مصرف نمونه و مقایسه آنها با حدود مقرر در استاندارد مبادرت میگردد.