سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدجلال سیدشنوا – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سینا ولی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برق

چکیده:

دراین مقاله یک نیروگاه مختلط بادی خورشیدی برای تامین یک الگوی بارنمونه طراحی میگردد هدف ازاین طراحی حداقلسازی هزینه های این نیروگاه درطول عمر۲۰ساله می باشد قید موجوددراین مساله پوشش کامل تقاضای بار است این قید با این فرض وارد مساله می شود که سیستم اعم از تجهیزات بکارگرفته شده و داده های مربوط به وزش و تابش کاملا قابل اطمینان باشند هزینه ها شامل هزینه سرمایه گذاری و هزینه بهره برداری نیروگاه بوده و قیمت های موجود همگی واقعی و تجهیزات مورد استفاده نیزه مگی ازنظر تجاری دردسترس می باشند و جهت بهینه سازی ازالگوریتم بهینه سازی DSOSearching Optimization ) Directed که یک الگوریتم بهینه سازی جدید و ساده می باشد استفاده شده است.