سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا قربانی – دانشجوی دکترای مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
امین اله معصومی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس همت – استاد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد امین خرسندی کوهستانی – دانشجوی سابق کارشناسی الکترونیک، دانشگاه آزاد یزد

چکیده:

اندازه گیری انرژی مورد نیاز در فرآِند کاهش ابعاد محصولات کشاورزی به روش های مختلف توسط محققین صورت گرفته است. د رتحقیق حاضر برای محاسبه انرژی مورد نیاز توسط موتور آسیاب چکشی یک مدار محاسبه گر انرژی مصرفی طراحی و ساخته شد. مدار ساخته شده از دو قسمت وات متر و data logger تشکیل شده بود که به ترتیب عملیات مربوط به اندازه گیری توان مصرفی و محاسبه و نمایش انرژی مصرفی را انجام می داد. ارتباط بین دو قسمت توسط دو عدد اپتوکوپلر نوری به صورت سریال بود. هر ۱۰۰ میکرو ثانیه از ولتاژ و جریان نمونه برداری شد، سپس ولتاژ و جریان در هم ضرب شده و توان محاسبه گردید. با نوشتن برنامه ای در میکروکنترلر ATmega8 به زبان بیسیک ( در ۵۰ سطر) با انتگرال گیری به روش عددی توان محاسبه و بر روی Seven segment نمایش داده شد. برنامه مربوط به قسمت data logger در میکروکنترلر ATmega32L به زبان بیسیک ( در ۱۴۷ سطر) نوشته شد. در این قسمت داده های توان نسبت به زمان به صورت نمودار بر روی صفحه LCD گرافیکی نمایش داده شد. دستگاه ساخته شده با وات متر با دقت ۰/۱ واسنجی گردید و سپس جهت اندازه گیری انرژی مصرفی در فرآیند آسیاب کردن یونجه خرد شده استفاده شد. داده های بدست آمده از انرژی ویژه مصرفی بر مدل ریتینگر با ضریب تبیین بالا (۰/۹۴<R2) برازش گردید.