سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جهانگیر شمس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
نعمت الله اعتمادی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
پیام نجفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان
عبدالمجید رضائی –

چکیده:

سبز رنگ عمده جهان گیاهی است به ماده سبزرنگ گیاهان واژه کلی کلروفیل اطلاق می شود عملا انواع مختلفی کلروفیل درگیاهان وجود دارند کلروفیل a و کلروفیل b از مهمترین انواع کلروفیل هستندهدف ازاین تحقیق بررسی میزان کلروفیل درانواع مختلف اطلسی بود اطلسی از گیاهان مهم بستری درفصل تابستان است دراین گیاه تنوع زیادی دررشد رویشی و زایشی رنگ وشکل گلها وجود دارد به منظور بررسی میزان کلروفیل a,b درسه نوع اطلسی آزمایشی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان انجام گرفت انواع اطلسی مورد تحقیق Petunia hybrida Explorer، Carnival Petunia hybrida Petunia violacea بود نشاهای این گیاه درکرتهای به ابعاد ۲در۱/۵ متر با فاصله ۲۵ سانتی متر کشت شدند این ازمایش بصورت طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت نتایج نشان داد که تفاوت میزان کلروفیل a,b درانواع اطلسی مورد مطالعه معنی دار بود.