سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن رستمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
ندا یگانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله به اندازه گیری کارایی یک سیستم دو مرحله ای به طوری که خروجی مرحله اول، ورودی مرحله دوم و خروجی مرحله دوم، خروجی نهایی سیستم است پرداخته می شود. در واقع ابتدا، تجزیه کارایی کلی سیستم دو مرحله ای به کارایی تکنیکی و مقیاسی صورت می گیرد، سپس مدلهایی جهت اندازه گیری BCC_CCR و CCR_BCC برای هر یک از مراحل و کل سیستم، با توجه به روشی که جهت تجزیه کارایی شرح داده می شود ارائه می شود. برای ارائه مدلها از مدل DEA در ماهیت ورودی برای مرحله اول و مدل DEA در ماهیت خروجی در مرحله دوم استفاده می شود.