سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد توسلی لاریجانی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
مهدی فلاح جلودار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
ابراهیم فرشادفر – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

امروزه تجزیه و تحلیل کارایی شرکت های توزیع برق به موضوع مهمی برای قانون گذاران تبدیل شده است حرکت به سوی خصوصی سازی و تجدید ساختار صنعت برق براهمیت این موضوع افزوده است برای ارزیابی عملکرد شرکت های توزیع برق از روشهای پارامتریک و ناپارامتریک استفاده میشود دراین پژوهش کارایی ۳۹شرکت توزیع نیروی برق ایران درسال ۱۳۸۹ با استفاده ازمدلهای تحلیل پوششی داده ها به عنوان روش ناپارامتریک ارزیابی گردید همچنین با توجه به ضعف مدلهای پایه ای تحلیل پوششی داده ها دررتبه بندی واحدها از روش اندرسون و پیترسون جهت رتبه بندی استفاده گردید.