سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی طلوع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده علوم، گروه ریاضیات و آ
محسن رستمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم، گروه ریاضیات
نازیلا آقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده علوم، گروه ریاضیات و آ

چکیده:

در جهان امروز که تمام مسائل بر پایه ی اقتصاد قرار گرفته است، علوم تجربی و تئوری بدون تردید با توانایی ها و قابلیت های خود، در زمینه ی اقتصاد فعالیت می کنند. تحلیل پوششی داده ها نیز به عنوان ابزاری ریاضی در این کوشش جمعی، در اختیار علوم اقتصادی قرار گرفته، تا بتواند به بررسی هزینه ها، قیمت ها، سودها و درآمدهای واحدهای اقتصادی بپردازد. از آنجا که سیاست های مالی همواره بر ماکسیمم نمودن سود استوار است، اسمیلد و همکاران (۲۰۰۷) مدلی برای اندازه گیری کارایی سود معرفی کردند. در این مقاله مدلهایی برای اندازه گیری کارایی سود کلی با بردارهای ورودی و خروجی و/با بردارهای قیمت بازه ای ارائه می شود. سپس یک بازه برای کارایی واحدهای تصمیم گیری بدست آورده و نشان داده می شود که واحدهای تصمیم گیرنده به سه دسته افراز می شوند