سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم صادق اسدی – کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست
سیدمحمدباقر نبوی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، معاون محیط زیست انسانی
ازاده اکرام جعفری – کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده:

با توجه به خصوصیات فیزیکی شیمیایی ویژه ترکیبات PCB که استفاده از آنها را در صنعت مناسب می کند، امروزه با مصرف زیاد و آلودگی منابع زیستی به این آلاینده ها مواجهیم. مقاومت بالای این ترکیبات در برابر تجزیه بیولوژیکی و غیر بیولوژیکی و خاصیت لیپوفیلیک شان موجب تجمع زیستی بالای آنها و همچنین بزرگنمایی زیستی شان در حلقه های بالاتر زنجیره غذایی می شود. با توجه به اهمیت و اثرات سوء پلی کلرو بی فنیلها بر انسان و محیط زیست، در بسیاری از کشورها این آلاینده در آب، رسوب و ماهی تعیین شده که در کنترل و کاهش یا ممنوعیت استفاده از آنها مؤثر بوده است. با توجه به جایگاه زیست محیطی تالاب انزلی و رشد صنعت و توسعه کشاورزی در حاشیه تالاب، لزوم اندازه گیری این ترکیبات جهت کنترل آلودگی احساس می گردید. بدین منظوراز رسوبات سطحی ۱۵ سایت از تالاب با استفاده از نمونه بردار رسوبات سطحی(Van Veen Grab ) نمونه برداری بعمل آمد. استخراج نمونه های رسوب فریز درای شده توسط سوکسله انجام گرفت و پس از جداسازی ترکیبات PCBs آنالیز نمونه ها توسط دستگاه گاز کروماتوگراف مجهز به دتکتور ECD صورت گرفت. برای کنترل دقت و صحت مراحل کار از دو استاندارد داخلی PCB29 و PCB198 استفاده و بازده استخراج لحاظ گردیده و نمونه رفرنس نیز استفاده گردید