سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هدی ناصرالدین – دانشکده صدا و سیما
ایوب بنوشی – پژوهشکده علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
محمد عسگری – دانشکده صدا و سیما
معصومه پورصادق – دانشکده صدا و سیما

چکیده:

در این مقاله پاسخ سالن آمفی تئاتر دانشکده صدا و سیما که با استفاده از روش جدید میکروفن گذاری چندکانالی به نام روشِ B-format اندازه گیری شده است، گزارش م یشود. به منظور تحریک سالن از یک سیگنال سینوسی با بسامد متغیر استفاده شده است؛ تغییرات بسامد در این تحریک به صورت نمایی است. روش این اندازه گیری، نتایج حاصل از آن و کارهای آینده در این مقاله تشریح می شوند.