سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیده فاطمه نورانی – دانشگاه پیام نور مربی گروه علمی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهر

چکیده:

طبق پژوهشهای انجام شده توجه به تفاوتهای فردی یادگیرندگان تاثیربسیاری دربهبود کیفیت یادگیری و افزایش سطح پیشرفت علمی آنها دارد یکی ازاین تفاوت ها فردی سبک یادگیری است که به شیوه های ترجیحی یادگیرنده برای مطالعه و یادگیری اشاره می کند با درنظر گرفتن این موضوع طراحان مدل جامع سبک یادگیری الکترونیکی CELS با درنظرگرفتن عدم توجه شیوه های سبک یادگیری مرسوم مانند فلدرسیلورمن، کلب، مک کارتی، به محیط اموزش الکترونیکی به ارایه یک سبک یادگیری متناسب با این محیط پرداخته اند مقاله حاضر با درنظر گرفتن مدل CELS به ارایه راه کارهایی جهت پیاده سازی پارامترهای این مدل می پردازد طبیعی است با دانستن شیوه پیاده سازی پارامترهای CELS می توان این مدل را در هر محیط آموزش الکترونیکی پیاده سازی نمود درارایه شیوه ها جنبه عملی بودن مورد تاکید است.