سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل عسکری ساری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز صندوق پستی ۱۹۱۵
منیره فرهنگ نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز صندوق پستی ۱۹۱۵
مرضیه بازترابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز صندوق پستی ۱۹۱۵

چکیده:

این تحقیق در آزمایشگاه مرکز تخقیقات آبزی پروری جنوب کشور (شیبان)انجام شد. ۵ عدد هامور از بازار ماهی شهر اهوازخریداری شد .نمونه های از بافت عضله و کبد هر ماهی بعد از ۷۲ ساعت نگهداری در آون ۷۰ درجه سانتی گراد خشک و سپس پودر شدند. نمونه های پودر شده با استفاده از مخلوط اسید نیتریک و اسید هیدروکلریک غلیظ هضم شدند.برای سنجش غلظت سرب ،روی و مس در محلول های هضم شده از دستگاه پلاروگراف استفاده شد و نتایج زیر بدست آمد میزان سرب در عضله هامور معمولی ۸/۸۵ppm و در کبد ۶/۰۶ppm بود که اختصال معنی دارنبود P<0/05 میزان روی در عضله ماهی هامور ۲۶/۰۱ppm ودر کبد ۴۴/۷۶ppm بود اختلاف معنی داری وجود داشت P<0/05.