سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن پهلوان زاده – هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
حمید بخشی زرین آبادی – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
حبیب الله شیرازی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

دز تحقیق حاضر داده های حلایلیت گاز دی اکسید کربن در حلال آلی تولوئن در محدوده دماهای ۲۹۸/۱۵-۳۱۸/۱۵ K و تا فشار ۷۵bar اندازه گیری شد. جهت تعیین داده های حلالیت ذکر شده، دستگاه تعادلی مایع- گاز در فشارهای بالا، ساخته شد. ملسازی داده های حلالیت با استفاده از معادله حالت PR همراه با قوانین اختلاط vdW 1 و vdW 2 مدلسازی گردیده و پارامترهای تنظیم شونده مدل های مذکور به همراه خطای آنها گزارش شد. همچنین پارامتر تنظیم شونده(kij) بر حسب دما برای قوانین اختلاط vdW1، vdW 2 رابطه بندی گردید که امکان پیش بینی این کمیت برای دماهای دیگر در اختیار قرار می دهد.