سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن پهلوان زاده – هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
حبیب الله شیرازی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

درتحقیق حاضر دستگاه تعادلی جامد مایع گاز درفشارهای بالا ساخته شده و با استفاده از آن سیستم تعادلی سه جزیی نفتالین – تولوئن – دی اکسید کربن دردمای ۲۹۸/۱۵K و درمحدوده فشاری ۹/۶تا۶۱/۲ bar مورد بررسی قرارگرفت داده های حلالیت با استفاده ازمعادله حالت PR مدلسازی گردیده و پارامترهای تنظیم شونده مدل مذکور به همراه خطای آن گزارش شد همچنین با رسم نمودار جزئ مولی نفتالین برحسب فشارمحدوده فشاری مناسب جهت رسوب بیش از۹۰درصد نفتالین دردمای ۲۹۸/۱۵K پیشنهاد شدها ست.